WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD Stolem, które odbędzie się w dniu 22 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem obrad będzie:

  • przyjęcie zmian w Regulaminie Rady LGD Stolem,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności w 2010 roku,
  • dokonanie zmian w składzie osobowym Rady LGD Stolem, w tym wybór nowego Przewodniczącego Rady,
  • przystąpienie do Pomorskiej Sieci Leader

W załączeniu znajdują się wszystkie projekty uchwał wraz z proponowanym  porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków (WZC).

W razie braku kworum w pierwszym terminie zgodnie z Regulaminem WZC LGD Stolem wyznacza się drugi termin na godz. 17.45. Serdecznie zapraszamy.

Prezes LGD Stolem

Mariola Lamkiewicz – Czechowska