WARSZTATY DOT. NABORU NR 17/2021

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach ogłoszonego  naboru wniosków nr 17/2021 z zakresu  podejmowania działalności gospodarczej. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 30.11.2021r do 22.12.2021r

Warsztaty odbędą się w dniu 25 listopada 2021r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 13:00 do 15:00 .

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach – osoby fizyczne mające adres stałego lub czasowego zameldowania na terenie jednej z pięciu gmin  obszaru Lgd Stolem (gmina wiejska Kościerzyna, gmina Karsin, gmina Nowa Karczma, gmina Dziemiany  oraz gmina Lipusz) prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.