Warsztaty – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023

LGD Stolem serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie – warsztaty związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. Odbędą się one 12 października 2015r., o godz. 10.00 w siedzibie  Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie (ul. Świętojańska 5 E). W programie spotkania przewidziane jest podsumowanie przeprowadzonych podczas wcześniejszych spotkań analiz SWOT, określenie „drzewa problemów” oraz wypracowanie celów, które mają zostać osiągnięte poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Moderatorem warsztatów będzie dr Ryszard Zarudzki, ekspert w dziedzinie opracowywania strategii rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zapisywanie się pod adresem biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie 503124612. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Wydarzenie współfinansowane w ramach Działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.