WARSZTATY Z ROZLICZANIA GRANTÓW

W dniu 6 czerwca br. w godz. 13:00 do 15:00, w Sali Narad Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27) planowane są warsztaty z rozliczania grantów.

Na warsztatach omówione zostaną: wniosek o rozliczenie grantu, sprawozdanie z realizacji grantu i inne zobowiązania wynikające z realizacji umowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach wszystkich grantobiorców z którymi LGD Stolem zawarło w styczniu br. umowy o powierzenie grantów..

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie się na warsztaty drogą mailową ( biuro@lgdstolem.pl bądź telefoniczną (58 680 05 70)