WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów. Warsztaty odbędą się w dniu 27 listopada w siedzibie Wdzydzkiego parku Krajobrazowego, ul. Świętojańska 5E, w Kościerzynie, w godzinach od 11:30 do 14:30.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) do dnia 24.11.2017 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz