WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i warunków wyboru operacji w ramach planowanych naborów wniosków nr 7/2018 i nr 8/2018, które przeprowadzone zostaną na przełomie kwietnia i maja br. Warsztaty odbędą się w dniu 19 kwietnia w siedzibie biura LGD  Stolem w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Do udziału zapraszamy w szczególności  przedsiębiorców, osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze LGD Stolem oraz osoby fizyczne zamieszkujące  teren LGD, chcące ubiegać się o środki w zakresie rozwoju działalności gospodarczej lub utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!