WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA WOPP I BIZNESPLANU

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan) w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.Warsztaty odbędą się w dniu 25.10.2016r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Uczestnikami warsztatów mogą być przedsiębiorcy  mający siedzibę lub oddział  na terenie LGD Stolem (lub osoby oddelegowane w ich imieniu) chcący ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem LGD Stolem w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) do dnia 21.10.2016roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz-zgłoszeniowy-na-warsztaty