WAŻNE BIZNES PLAN

Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego informujemy iż przy wypełnianiu tabeli 9.2 Rachunek zysków i strat wiersz 2.1 Przychody z tyt. dotacji w Roku n należy wpisać kwotę dotacji o jaką wnioskuje podmiot a w pozostałych latach czyli Rok n+1, Rok n+2, Rok n+3 kwotę amortyzacji finansowanej dotacją (amortyzacja x % dofinansowania). Poniżej zamieszczamy również tabele, które mogą być pomocne przy wyliczaniu tabel 9.2 i 9.3.

tabele-pomocnicze-do-bp_rozwijanie-dzialalnosci-gosp