Wniosek o wyprzedzające finansowanie

Dnia 22 maja 2009 roku Prezes ARiMR, zarządzeniem Nr 60/2009, zatwierdził formularz wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych PROW 2007-2013. Dzięki temu niektórzy beneficjenci działań Osi 4 Leader mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji. Więcej informacje oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (www.dprow.woj-pomorskie.pl >>>> działania samorządowe >>>> Leader)

 

Poniżej zamieszczamy wniosek w dwóch wersjach

 

Załączniki:

w_3_wowf_v.1.z

wniosek_wersja_edytowalna