WYJAZD STUDYJNY

Informujemy, że ramach projektu Współpracy pn. „Człowiek i przyroda w Rezerwacie Biosfery „Bory Tucholskie” w dniach od 4 do 6 października 2023 r. odbędzie się wyjazd studyjny do Tatrzańskiego Transgranicznego Parku Narodowego w Zakopanym.  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyjeździe prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia LGD Stolem.