WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W ramach ogłoszonego dnia 6 maja naboru na wolne stanowisko pracy pracownik administarcyjno – wdrożeniowy  wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi formalne, z czego jedna oferta została wycofana na prośbę składającej.
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Pracownik administracyjno – wdrożeniowy wybrana została Pani Aleksandra Cieszyńska.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ww. kandydatka wykazała się odpowiednim zasobem wiedzy oraz znajomością zagadnień dot. LGD Stolem, co jest potwierdzeniem posiadania wymaganych kwalifikacji i kompetencji do zatrudnienia na stanowisku, którego dotyczył nabór.