WYNIKI OCENY I WYBORU OERACJI RADY LGD STOLEM

Na posiedzeniu w dniu 20.05.2021 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 15/2021 i nr 16/2021 oraz w ramach zamiaru realizacji operacji własnych   nr 1/2021/OW i 2/2021/OW.

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR  oraz procedurą oceny i wyboru operacji własnych, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 15/2021 i nr 16/2021 oraz rejestr interesów i tabela wykluczeń w ramach zamiaru realizacji operacji własnych nr 1/2021/OW i 2/2021/OW. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

PROTOKÓŁ_RADA_20_05_2021

REJESTR_INTERESÓW_I_TABELA_WYKLUCZEŃ_15_2021

LISTA_OPERACJI_ZGODNYCH I LISTA_OPERACJI_WYBRANYCH_15_2021

REJESTR_INTERESÓW_I _TABELA_WYKLUCZEŃ_16_2021

LISTA_OPERACJI_ZGODNYCH_I_LISTA_OPERACJI_WYBRANYCH_16_2021

REJESTR_INTERESÓW _I_TABELA_WYKLUCZEŃ_Operacje Własne