WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI RADY LGD STOLEM

Na posiedzeniu w dniu 19.12.2019 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 13/2019 i nr 14/2019 oraz przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 11/2019 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 2 października 2019r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz  wyniki oceny i wyboru operacji dla poszczególnych naborów:

Protokół_XXVII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_19_12_2019

NABÓR 13/2019

Lista_operacji_zgodnych_nabór_13_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_13_2019

Rejestr_interesów_nabór_13_2019

Tabela_Wykluczeń_nabór_13_2019

NABÓR 14/2019

Lista_operacji_zgodnych_nabór_14_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_14_2019

Rejestr_interesów_nabór_14_2019

Tabela_Wykluczeń_nabór_14_2019

NABÓR 11/2019 – PONOWNA OCENA W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Lista_operacji_wybranych_nabór_11_2019_aktualizacja

Rejestr_interesów_11_2019_protesty

Tabela_Wykluczeń_11_2019_protesty