WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORÓW NR 18/2022 I 19/2022


Na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 18/2022 i nr 19/2022.

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR  opublikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 18/2022 i nr 19/2022.  Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

PROTOKÓŁ_VIII POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM_08_06_2022

REJESTR INTERESÓW_18_2022

TABELA WYKLUCZEŃ_18_2022

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR_18_2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH_18_2022

REJESTR INTERESÓW_19_2022

TABELA WYKLUCZEŃ_19_2022

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR_19_2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH_19_2022