WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach naboru nr 10/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 10/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 10/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w przypadku otrzymania przez wnioskodawców tej samej ilości punktów o kolejności na liście operacji wybranych decydowały punkty otrzymane za poszczególne kryteria począwszy od pierwszego do ostatniego.

Protokół_XX_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów-10_2019

Tabela_wykluczeń-10_2019

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR-10_2019

Lista_operacji_wybranych-10_2019