WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 11/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września i 2 października 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 11/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 11/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XXIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_23_09_2019

Rejestr_interesów_XXIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXIII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Protokół_XXIV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_02_10_2019

Rejestr_interesów_XXIV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR_nabór_11_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_11_2019

NABÓR 11/2019 – PONOWNA OCENA W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Lista_operacji_wybranych_nabór_11_2019_aktualizacja

Rejestr_interesów_11_2019_protesty

Tabela_Wykluczeń_11_2019_protesty