WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 17/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2022 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 17/2021. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 17/2021. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane, ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół V Posiedzenie Rady LGD Stolem_10_01_2022r

Rejestr interesów i tabela wykluczeń_17_2021

Lista operacji zgodnych z LSR _17_2021

Lista operacji wybranych_17_2021