WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 5/2017.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.11.2017 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 5/2017 ( w ramach naboru nr 6/2017 nie wpłynął żaden wniosek). Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 5/2017 . W dniu dzisiejszym zostaną wysłane scany pism do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR_5_2017

Lista operacji wybranych_5_2017

Protokół Rada_5_2017

Rejestr interesów_5_2017

Tabela wykluczeń_5_2017