WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 8/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja i 6 czerwca 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 8/2018. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 8/2018. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_intersów_Posiedzenie_XIV_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Protokół_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_Interesów_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR

Lista_operacji_wybranych