WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 9/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 9/2018. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 9/2018. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XIX_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_9_2018

Rejestr_interesów_9_2018

Tabela_wykluczeń_z_oceny_9_2018

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR_9_2018

Lista_operacji_wybranych_9_2018