WYNIKI OCENY RADY LGD STOLEM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2017 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 3/2017 i naboru nr 4/2017. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji oraz wytycznych MRiRW publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 3/2017 oraz naboru nr 4/2017. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane pisma do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Protokół Rada LGD Stolem_25.04.2017

Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 3-2017

Lista operacji wybranych – nabór 3-2017

Rejestr interesów nabór 3-2017

Tabela wykluczeń nabór – 3-2017

Lista opercji zgodnych z LSR – nabór 4-2017

Lista operacji wybranych – nabór 4-2017

Rejestr intersów nabór 4-2017

Tabela wykluczeń – nabór 4-2017