WYNIKI OCENY RADY LGD STOLEM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2016 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2016 i naboru nr 2/2016. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji oraz wytycznych MRiRW publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 1/2016 oraz naboru nr 2/2016. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane pisma do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych w ramach naboru nr1/2016

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych w ramach naboru nr2/2016

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem

Rejestry interesów nabór nr1/2016 i nr2/2016

Tabele wykluczeń nabór nr1/2016 i  nr2/2016