WYNIKI OCENY W RAMACH NABORU NR 20/2023

Na posiedzeniu w dniu 27.02.2023 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 20/2023.

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR  opublikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 20/2023.  Pozostałe załączniki do protokołu dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.