XII Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia, że  w dniu 28 lutego 2012 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9, odbędzie się XII Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania LSR na działanie “Odnowa i rozwój wsi”  z Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

W załączeniu znajduje się proponowany porządek obrad.

Załączniki:

Proponowany_porzadek_obrad