XVI EDYCJA “DYPLOMU Z MARZEŃ”

 

Rozpoczęła się XVI edycja  programu stypendialnego „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu sześciu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało 51 maturzystów z obszaru LGD na łączną kwotę 255 000,00zł.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

– jesteś zameldowany od co najmniej 2-óch lat na obszarze LGD Stolem (Gmina Wiejska Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma, Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz) od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (11.04.2017r) – zaświadczenie z Urzędu Gminy

–   jesteś maturzystą z 2017 roku,

– złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na  pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi, gdyż studenci tych kierunków w okresie studiów, mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

– pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600,00 zł brutto, lub 1800,00 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko   legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  – dochód brutto z czerwca 2017 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego (zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164.58 zł dla 1 ha przeliczeniowego)

– osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm (do pobrania poniżej).

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się w załączniku, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 28 lipca 2017r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy biuro@lgdstolem.pl, bądź dzwoniąc na numer 58 680-05-70 lub 503 124 612.

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 28 lipca 2017 r.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

Wniosek-o-przyznanie-rekomendacji-2017 (1)

REGULAMIN

Algorytm wyliczania punktów

Algorytm_-matura-międzynarodowa

Najczęściej zadawane pytania

 

Po otrzymaniu rekomendacji ze strony LGD Stolem, o czym zostaną państwo powiadomieni droga tel. i mailową należy wypełnić wniosek online dostępny http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ i dołączyć do niego niezbędne załączniki.

Życzymy powodzenia!!!!!!