XXII POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE PONOWNEJ OCENY W RAMACH PROTESTU

W dniu 18.06.2019r odbyło się XXII posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny w ramach rozpatrzenia  protestu dot. WoPP  znak sprawy 10/2019-16/03/2019 zgodnie z decyzją Zarządu Województwa. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny operacji uznane zostały zarzuty przedstawione przez wnioskodawcę  i przyznano punkty za kryterium  “innowacyjność” z którym wnioskodawca się nie zgadzał.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, zaktualizowana lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeń z oceny operacji, zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności.

Protokół_XXII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_wybranych_aktualizacja_nabór_10_2019

Rejestr_interesów_XXII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem