XXVI POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  24 października 2019 r.(czwartek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie protestów od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.