XXVII POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   19 grudnia 2019 r.(czwartek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ponowna ocena wniosków co do których wpłynęły protesty od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019, a także ocena i wybór operacji złożonych w ramach zakończonych naborów nr 13/2019 i 14/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad XXVII posiedzenie Rady LGD Stolem