Zakończyły się nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021

W dniu 28.04.2021r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 9 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 15/2021 wpłynęły 4 wnioski. Koszt całkowity złożonych wniosków to  250 922,20 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 135 533,15ł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 15/2021 to 200 tys.zł.. Natomiast w ramach konkursu nr 16/2021  wpłynęło 5 wniosków. Łączny koszt całkowity wynosi 1 150 975,37zł, a wnioskowana kwota pomocy to 404 000,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 16/2021 wynosiła 589 769,76zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków:

Rejestr WOPP nabór 15-2021

Rejestr WOPP nabór 16-2021