Zaproszenie LGR Mórenka na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących społeczność lokalną w ramach Osi 4 PO Ryby 2007-2013

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących lokalną społeczność w ramach Osi 4 PO Ryby 2007 – 2013.

Jeszcze w grudniu Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłosi konkursy na kwotę blisko 12 mln zł.

O środki mogą ubiegać mogą się przedsiębiorcy, stowarzyszenia, jednostki sektora publiczne, osoby fizyczne a także rybacy prowadzący działalności na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej

W związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Mòrénka organizuje spotkania dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy na operacje polegające na:

– Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

– Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

– Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

– Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych.

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

Najbliższe:

·         06.12.2011 r. godz. 9:00 Urząd Gminy w Chojnicach

·         08.12.2011 r. godz. 9:00 Urząd Gminy w Nowej Karczmie

·         08.12.2011 r. godz. 14:00 Urząd Gminy Kościerzyna

·         12.12.2011 r. godz. 9:00 Dom Strażaka w Lipnicy

·         13.12.2011 r. godz. 9:00 Dom Kultury w Karsinie

·         13.12.2011 r. godz. 13.30 Urząd Miejski w Czersku

·         14.12.2011 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Brusach

·         15.12.2011 r. godz. 9:00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu


W programie spotkań:

– Ogólne informacje o programie

– Zakresy operacji możliwych do dofinansowania

– Kwalifikowalność wydatków

– Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
Więcej informacji na www.lgrmorenka.pl