Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem i Wójt Gminy Lipusz zapraszają do wzięcia udziału w konferencji energetycznej pn. “Energooszczędność i ekologia w budownictwie – to się opłaca”, która odbędzie się w dniu 20 października 2009 r. o godz. 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu. Na konferencji omawiane będą zagadnieniania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła. W trakcie trwania prezentacji każdy będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z eksperatmi z firmy CeDIR Koszalin, którzy poprowadzą konferencję. Na zakończenie planuje się oficjalne ogłoszenie naboru wniosków na działanie “Małe projekty” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem. Szczegółowy plan i plakat znajdują się w załączeniu.

ZAPRASZAMY

 

Załączniki:

PLAN_KONFERENCJI