Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 8 września (wtorek) 2009 r. o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie. W razie braku qworum drugi termin zebrania ustala się na godz. 18.15.Głównym tematem obrad będzie udzielenie Zarządowi pełnomocnictwa do zmian w regulaminie Rady LGD Stolem oraz upoważnienie Zarządu do zaciągania  zobowiązań większych niż wymienione w  §27, ptk 6 statutu (10 tysięcy złotych).

Poniżej znajduje się proponowany porządek zebrania a w załączniku projekty uchwał z którymi należy się zapoznać przed Walnym Zebraniem Członków.
Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych.

2.      Wybór Sekretarza zebrania.

3.      Przyjęcie porządku zebrania.

4.      Informacja Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

5.      Przyjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do zmian w Regulaminie

Rady LGD Stolem.

6.     Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągania  zobowiązań większych niż wymienione w §27, ptk. 6

statutu.

7.  Wolne wnioski.

8.  Zamkniecie zebrania.

 

Załączniki:

Projekty_uchwal_WZC_Stolem