Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie rozpatrzenie protestu/protestów, które wpłynęły po ogłoszeniu wyników  naboru nr 1/2016  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.