Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 lutego 2017 r. (czwartek)  o godz. 13.30 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie ponowna ocena wniosku złożonego w ramach naboru 1/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023,  co do którego wnioskodawca złożył protest.