Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  8 czerwca 2022 r. (środa)  o godz. 8.00 w biurze LGD Stolem w Lipuszu,   odbędzie się VIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie będzie ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr 18/2022 i 19/2022 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Proponowany porządek VIII posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023