Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  27 lutego 2023 r. (poniedziałek)  o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna (ul. Strzelecka 9), odbędzie się IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 20/2023 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Proponowany porządek IX posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023