Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory nr 1/2016 i nr 2/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023

Załącznik:

Proponowany porządek obrad