ZAWIADOMIENIE O XI POSIEDZENIU RADY LGD STOLEM

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2017/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XI posiedzenia Rady LGD Stolem.

Porządek obrad – XI posiedzenie.