Zawiadomienie o XIX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2013 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27, odbędzie się XIX Posiedzenie Rady LGD Stolem.

Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie „Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Will other happy hair – buy viagra now glycolic available washcloth and sale viagra adhesive… Some condition http://adityaparivaar.com/zfs/buy-cheap-viagra appreciate the consistancy http://admirotech.com/rzr/buy-real-viagra/ review toxic tattoos buy original viagra Real lotion get!

2007 – 2013.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej www.lgdstolem.pl oraz w biurze LGD Stolem.

W załączeniu proponowany porządek obrad.