Zawiadomienie o XV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa)  o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna (Kościerzyna, ul. Strzelecka 9),  odbędzie się  XV

Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków do finansowania złożonych w ramach naboru Nr 2/2018/G, a także dokończenie oceny i wybór operacji dla naboru Nr 8/2018. Poniżej proponowany porządek obrad.

Proponowany porząd obrad XV posiedzenia Rady LGD Stolem