Zawiadomienie o XVI Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń UG Lipusz, przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się XVI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie rozpatrzenie protestu/protestów, które wpłynęły po ogłoszeniu wyników  naboru nr 8/2018  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.