Zawiadomienie o XVII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XVII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 3/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020 oraz zmiana lokalnych kryteriów wyboru i Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Poniżej proponowany porządek XVII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XVII Posiedzenia Rady LGD Stolem