Zawiadomienie o XVIII posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XVIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie ewentualnych odwołań  oraz ostateczny wybór grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XVIII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XVIII Posiedzenia Rady LGD Stolem