Zawiadomienie o XXIII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek)  o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się XXIII Posiedzenie Rady LGD Stolem.

Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie „Odnowa i rozwój wsi”  z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej www.lgdstolem.pl oraz w biurze LGD Stolem.

Załączniki:

Proponowany porządek obrad