Zawiadomienie o XXIV i XXV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  2 października 2019 r. (środa)   w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIV i XXV  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Natomiast  na drugim posiedzeniu odbędzie się ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 12/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej proponowane porządki obu posiedzeń Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIV Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XXV Posiedzenia Rady LGD Stolem