Zawiadomienie o XXIV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 17 września 2014 r. (środa)  o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się XXIV Posiedzenie Rady LGD Stolem.

Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wybór wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie „Odnowa i rozwój wsi”  z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Załącznik:

Proponowany porządek obrad