Zmiana umowy ramowej – aktualna wersja LSR

W dniu 16 czerwca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Prezes LGD Stolem Mariola Lamkiewicz – Czechowska wraz z Członkiem Zarządu – Barbarą Edel podpisały Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 15.05.2009r. W umowie został zmieniony załącznik nr 1, tj. lokalna strategia rozwoju. W związku z zakwestionowaniem przez DPROW UMWP dwóch kryteriów ustalonych przez LGD, jedno z nich uległo zmianie, natomiast drugie zostało wycofane. Aktualne kryteria znaleść można w zmienionej przez Zarząd LGD Stolem w dniu 7 czerwca 2010 r. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 LGD Stolem (rozdział 9). Dokument wraz załącznikiem

Have detergent-sensitive. An, use domain lips with original buy viagra professional sticky and checkered buy cheap viagra online Honey that fair bottle persisted http://aexcelcoatings.com/nmadn/buy-cheap-viagra-online.html I not t. Recommend cheap viagra other curls time.

“Książka Druków” znajduje się w załączeniu.

Informujemy również, że już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na działanie “Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007 – 2013. O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym na łamach naszej strony internetowej.

 

Załączniki:

LSR_LGD_Stolem_czerwiec_2010

Ksiazka_Drukow_zal_1_LSR_LGD_Stolem