Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt grantowy 3/2018

Operacja z zakresu  „Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” realizowana w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  objętego umową nr 00625-6935-UM1121145/18 zawartą w dniu 11.12.2018 roku pomiędzy LGD Stolem a Województwem Pomorskim.

Cel operacji: Zmniejszenie wykluczenia, wzrost aktywności lokalnej  oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska  i zmian klimatu społeczności z obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych – dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób starszych 60+,  poprzez  wspieranie różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu”.

Efektem realizacji projektu będzie: 4 szkolenia – 360 osób przeszkolonych, 4 oddolne inicjatywy polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego z liczbą 145 odbiorców, w tym osoby grup defaworyzowanych.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy